C. S. Lewis:

“Choď stále vyššie a stále viac dovnútra. Čím ďalej takto zájdeš, tým väčšie veci objavíš. Každá vec je vo vnútri väčšia ako všetko okolo nej.” (Z knihy Posledná bitka – Kroniky Narnie) Viac...

Školský klub detí

Po vyučovaní si môžu žiaci oddýchnuť pri športových aktivitách, prečítať si knihy v školskej knižnici, alebo sa zapojiť do rôznych zaujímavých krúžkov priamo na pôde školy alebo v SZUŠ R.Tatára, ktorá sídli v tej istej budove. Viac...

Vyučovanie v skupinkách

Každej triede sa venujú dvaja učitelia. Hodiny angličtiny prebiehajú vždy delene s hodinami hlavných predmetov, čo vytvára priestor pre individuálny prístup ku každému žiakovi. V skupine je spravidla 10 žiakov. Viac...

„Si aj v našom svete, pane?“

opýtal sa Edmund. „Som,“ povedal Aslan. „Ale vo vašom svete mám iné meno. Musíte ma rozoznať pod tým druhým menom. Práve to je dôvod, prečo ste sa dostali do Narnie. Vďaka tomu, že ste ma v Narnii spoznali, ma môžete lepšie poznať vo vašom skutočnom svete.“ (Z knihy Dobrodružstvá lode Ranný pútnik, Kroniky Narnie – C.S.Lewis) Viac...

Škola plná angličtiny

Angličtina zaznieva v našej škole nie len dopoludnia na hodinách anglického jazyka ale aj popoludní v školskom klube, kde deti trávia čas s americkými lektormi. Viac...

Kresťanská etická výchova

Kladieme dôraz na vyváženosť výchovy a vzdelávania detí. Vedieme ich k tomu, aby vnímali seba aj iných ako jedinečných a hodnotných ľudí v zmysle evanjelia Ježiša Krista. Viac...

Okresné kolo v olympiáde z biológie

Srdečne blahoželáme Lucii Štollmannovej (7.ročník) k 2. miestu a Danielke Vajdovej (6. ročník) k 3. miestu v okresnom kole olympiády z biológie. Výborne, dievčatá!

Celoslovenskí víťazi :)

A je to tu!

Muzikál v anglickom jazyku “Little Mio” to vyhral. Naša zmiešaná skupinka žiakov z rôznych ročníkov spolu s pani učiteľkou Jankou Patterson vyhrali 1. miesto aj vo finálovom, v celoslovenskom kole súťaže “Jazykový kvet”. Srdečne im blahoželáme :)

A komu presne? Tu ich máme:

 • Johanka Ličková, OC
 • Ada Ciortan, BC
 • Natálka Halušková, FU
 • Natálka Oravcová, FU
 • Anička Holkavá, FU
 • Oliver Poloha, FU
 • Daniel Muller, FU
 • Sara Ciortan, FU
 • Vera Perecárová, CP
 • Aďka Vajová, CP
 • Alžbetka Patterson, CP

 

Videos-1-iconVideo – Little Mio

Majstrovstvá SR v ŠACHU

Blahoželáme Tomáškovi Lovčičanovi (Yellow Class, 2. ročník) k 2. miestu v majstrovstvách SR v šachu. Tomáško, sme na Teba hrdí!

Jazykový kvet, Galéria talentov, Slávik Slovenska

Naši žiaci sa v posledných dňoch zapojili do viacerých súťaží. Mnohí z nich zažili úspechy nielen v školskom kole, ale aj v okresnom či krajskom. Pozrite sa a keď ich stretnete, nezabudnite im poblahoželať. Všetci sa s nimi a z nich tešíme :)

 

 • JAZYKOVÝ KVET
            KRAJSKÉ SEMIFINÁLEAnička Lugovkina, YC

Timko Poloha, OC

Johanka Ličková, OC

Dorotka Šurková, BC

Kubko Borguľa, BC

Vera Perecárová, CP

Katka Palakyová, CP

Tamarka Minárová, DT

Lucia Štollmannová, DT

Natanael Poloha, DT

Viki Durová, G8

Muzikál LITTLE MIO

KRAJSKÉ FINÁLEMuzikál LITTLE MIO – 1. MIESTO

Anička Lugovkina, YC,  1. miesto (prednes v ruskom jazyku)

Kubko Borguľa, BC, 1. miesto (prednes v nemeckom jazyku)

Katka Palakyová, CP, 1. miesto (prednes v ruskom jazyku)

Natanael Poloha, DT, 1. miesto (prednes vlastnej tvorby v anglickom jazyku)

Vera Perecárová, CP, 2. miesto (prednes v ruskom jazyku)

Lucia Štollmannová, DT, 2. miesto (prednes v anglickom jazyku)

Viki Durová, G8, 2. miesto (prednes vlastnej tvorby v anglickom jazyku)

Dorotka Šurková, BC, 3. miesto (prednes v anglickom jazyku)

 

 

 • SLÁVIK SLOVENSKA
            ŠKOLSKÉ KOLOKategória 1

Samko Zajac, OC, 1.miesto

Sofia Šobrová, GCB, 2. miesto

Kategória 2

Kristián Rusnák, FU, 1. miesto

Timea Rusnáková, CP, 2. miesto

Kristínka Nemcová, CP, 3. miesto

Kategória 3

Barborka Szentpéteriová, DT, 1. miesto

 

OKRESNÉ KOLOKategória 1

Samko Zajac, OC, 3. miesto

Kategória 3

Barborka Szentpéteriová, DT, 2. miesto

 

 • GALÉRIA TALENTOV
ŠKOLSKÉ KOLO 

Adelka Dudková, GCB

Anna Lugovkina, YC

Hana Perecárová, OC

Matej Krestianko, DT

Anežka Krestianková, FU

Alžbetka Patterson, CP

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ, nepostupová 

Anička Lugovkina, YC, 1. miesto v hre na violončelo

Hana Perecárová, OC, 3. miesto v speve

Alžbetka Patterson, CP, 3. miesto v speve

Matej Krestianko, DT, 1. miesto vo výtvarnej tvorbe

 

Blahoželáme k prijatiu na bilingválne gymnáziá

A je to tu! Aj keď ZŠ Narnia ešte nemá deviatakov, máme za sebou prvé prijímačky na stredné školy. Šesť našich žiačok sa rozhodlo skúsiť šťastie na prijímačkách na päťročné bilingválne gymnáziá už z ôsmeho ročníka. Štyri z nich boli prijaté. Blahoželáme Ľudmilke Horehájovej (Gymnázium J.G. Tajovského, BB), Linde Lomenčíkovej (B. Štiavnica a Sučany), Ninke Kotúčkovej (Evanjelické gymnázium BB) a Kristínke Galicovej (B. Štiavnica). Kristínka sa nakoniec rozhodla zostať ešte rok predsa len v Narnii. Ostatným trom želáme čo najkrajšie roky v ďalšom štúdiu.

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Blahoželáme nášmu žiakovi, Mirkovi Rosputinskému z Cair Paravel (6. ročník), k získaniu 2. miesta na okresnom kole olympiády z dejepisu.

Mirko, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

Podiel z vašej dane pre Narniu.

Milí rodičia a priatelia školy.

Opäť sa blíži čas, kedy budeme môcť rozhodnúť, na aký účel bude použitá časť z našich daní. Podľa rôznych kritérií môžeme niekomu poukázať 1,5 %. 2 % príp. 3 % z nich.

Podporme aj týmto spôsobom ZŠ Narnia a podieľajme sa na jej ďaľšom rozvoji. Spomedzi mnohých potrieb školy použijeme vaše príspevky na nákup nového zariadenia pre triedy a šatňu, kníh a učebníc, prípadne informačno-komunikačných technológií, tak ako  po minulé roky.

Budeme vám veľmi vďační za vaše “2 %” . Chceme vás ale poprosiť, aby ste oslovili aj vašich známych, či už fyzické osoby, alebo majiteľov(-ky) firiem. Mnohí z nich sa možno ešte nerozhodli, komu darujú svoj podiel z dane, alebo ani neuvažovali o tom, že by ich mali niekomu darovať.

Ďakujeme vám za spoluprácu a podporu našej školy.

Údaje, ktoré potrebujete vedieť k darovaniu podielu z dane:

názov: Základná škola Narnia
sídlo: Okružná 2, 97404 Banská Bystrica
právna forma: nezisková organizácia
IČO: 42002931

Postup pri poukázaní podielu z dane sa líši podľa toho, či ste:

a) zamestnanec – do 30. apríla 2014 zašlite daňovému úradu v mieste svojho bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa. Tieto tlačivá sú k dispozícii aj na našej vrátnici. Od vlani je možnosť darovať až 3 % z dane, pokiaľ ste v uplynulom období odpracovali min. 40 hodín ako dobrovoľník v nejakej organizácii a viete doložiť aj potvrdenie od nej.

b) fyzická osoba, ktorá  podáva daňové priznanie - do 31. marca 2014 doručte vášmu príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie, v ktorom si vypočítate aj výšku 2% a uvediete sumu, ktorú chcete poukázať ZŠ  Narnia. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Aj pre vás platí možnosť darovania 3 % v prípade dobrovoľníctva.

c) právnická osoba - do 31. marca 2014, prípadne v inej lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, doručte príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie, v ktorom uvediete sumu, ktorú chcete poukázať ZŠ Narnia. V tomto termíne zaplaťte daň z príjmov. Právnicka osoba môže darovať 1,5 % resp. 2 %.

Detailné informácie a pokyny nájdete na rozhodni.sk . V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa obráťte na nás: Andrej Cimerman – 0907 211 266, manazer@narniabb.sk.

Ďakujeme vám!

Vaša ZŠ Narnia

Výsledky zápisu

Milí rodiča, milí budúci prváčikovia,

ešte raz vám ďakujeme za váš záujem o našu školu. Je to pre nás prejav dôvery a veľmi si to vážime.

V tabuľke nižšie je zoznam budúcich prvákov, ktorí sa na základe našich pravidiel umiestnili na prvých 44 miestach. Tešíme sa spolu s vami a blahoželáme. Vy, ktorí sa tam nenájdete, nebuďte smutní. V priebehu februára až júna sa ešte nejaké miesta pravdepodobne uvoľnia a vy sa stanete jednými z nás.

Konkrétnejšie informácie pošleme každému z vás v týchto dňoch e-mailom.

Martina Polohová, riaditeľka

BC01 GCA05 JM01 OC04
BC02 GCA06 JM03 OC05
BC04 GCA07 JM04 OC06
BC05 GCB01 JM05 OC08
BC06 GCB02 JM10 OC09
DT02 GCB03 MAP01 YC01
DT03 GCB04 MAP02 YC02
DT04 GCB05 MAP03 YC03
G802 GCB06 MAP04 YC04
G804 GCB07 OC02 YC06
GCA04 GCB08 OC03 YC08

Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

Ďakujeme Jakubovi Suchárovi (8. ročník) ktorý minulý týždeň reprezentoval našu školu v okresnom kole olympiády z anglického jazyka.

Jakub sa celkovo sa umiestnil na treťom mieste, pričom v písomnej časti získal najvyšší počet bodov zo všetkých zúčastnených. 

Blahoželáme, Jakub!

 

Vianočný dom

Predvianočná nálada, hudba, spev, tanec, detský smiech, vôňa pečených jabĺk, darčeky, burza, tvorivé dielne, punč…to všetko ste mohli zažiť vo štvrtok 19. decembra popoludní v Narnii. V tento deň sa totiž Narnia premenila na Vianočný dom, kde ste mohli stráviť príjemné chvíle so svojimi ratolesťami. Či už ste sa vybrali na predstavenie svojho dieťaťa do jeho triedy, alebo ste sa len-tak “túlali” po chodbe, či tvorili netradičné ozdoby… všade ste sa mohli cítiť dobre.

…ale pekne po poriadku od začiatku…príprava Vianočného domu, nám deťom, dala riadne zabrať. Najprv sme si s učiteľmi museli vymyslieť, čím chceme prispieť do spoločného diela a potom to začalo…. Tí menší nacvičovali pesničky, básničky v slovenčine aj angličtine, tance, potešili nás hrou na hudobných nástrojoch a nechýbali divadielka. Starší tiež nezaostávali a pilne pracovali aj noc predtým … Aby sme to vysvetlili – naši štvrtáci a druhostupniari noc pred otvorením Vianočného domu spali v škole, aby to všetko pre nás nachystali.

Pripravili narnijské kupóny a práve vďaka nim ste si mohli pochutnať na super palacinkách, či toastoch. Alebo len tak si vytočiť darček na “kolese šťastia.” Dokonca ste mohli navštíviť ôsmacku burzu a nájsť niečo, čo možno práve potrebujete. Aj naši učitelia zožali úspech – “narnijská učiteľská acapella” , ktorá mala v ten deň premiéru, predniesla vianočnú koledu v pôvodnom znení. Na chodbách sa ponúkal punč a všakovaké dobrôtky. V art-room ste si mohli vyrobiť a odniesť vianočnú dekoráciu ako z najlepšieho obchodu. Programu a možností bolo toľko, že sa nám skoro nezmestili fotky do galérie :-) Veď sa na to pozrite

Možno si niektorí v duchu položíte otázku – prečo to všetko robíte?
Pre Vás. Pre tých, ktorých máme radi. Preto, lebo veríme, že takto si budujeme vlastné hodnoty. Učíme sa darovať RADOSŤ, LÁSKU, DOBROTU, NEZIŠTNÚ POMOC – to všetko, o čom sme sa každé ráno v tomto polroku rozprávali.

História Vianočného domu v Narnii práve začala…nenechajte si ujsť ďalší :-)
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým deťom, učiteľom a v neposlednom rade – Vám rodičom za Vašu dlhodobú podporu.