C. S. Lewis:

“Choď stále vyššie a stále viac dovnútra. Čím ďalej takto zájdeš, tým väčšie veci objavíš. Každá vec je vo vnútri väčšia ako všetko okolo nej.” (Z knihy Posledná bitka – Kroniky Narnie) Viac...

Školský klub detí

Po vyučovaní si môžu žiaci oddýchnuť pri športových aktivitách, prečítať si knihy v školskej knižnici, alebo sa zapojiť do rôznych zaujímavých krúžkov priamo na pôde školy alebo v SZUŠ R.Tatára, ktorá sídli v tej istej budove. Viac...

Vyučovanie v skupinkách

Každej triede sa venujú dvaja učitelia. Hodiny angličtiny prebiehajú vždy delene s hodinami hlavných predmetov, čo vytvára priestor pre individuálny prístup ku každému žiakovi. V skupine je spravidla 10 žiakov. Viac...

„Si aj v našom svete, pane?“

opýtal sa Edmund. „Som,“ povedal Aslan. „Ale vo vašom svete mám iné meno. Musíte ma rozoznať pod tým druhým menom. Práve to je dôvod, prečo ste sa dostali do Narnie. Vďaka tomu, že ste ma v Narnii spoznali, ma môžete lepšie poznať vo vašom skutočnom svete.“ (Z knihy Dobrodružstvá lode Ranný pútnik, Kroniky Narnie – C.S.Lewis) Viac...

Škola plná angličtiny

Angličtina zaznieva v našej škole nie len dopoludnia na hodinách anglického jazyka ale aj popoludní v školskom klube, kde deti trávia čas s americkými lektormi. Viac...

Kresťanská etická výchova

Kladieme dôraz na vyváženosť výchovy a vzdelávania detí. Vedieme ich k tomu, aby vnímali seba aj iných ako jedinečných a hodnotných ľudí v zmysle evanjelia Ježiša Krista. Viac...
  • back-to-school (1)

    Narnijčania, pripravte sa!

    Cez skriňu? …………. Autobusovú stanicu? …………. Obraz? ……… Hm.. Nechajte sa prekvapiť :-) Viac...
  • pomôcky prváci

    Školské pomôcky

    Milí rodičia našich prváčikov. V tejto časti nájdete tabuľku s potrebami, ktoré budú používať vaše detičky… Viac...

Pripravujeme novú web stránku

Milí návštevníci našej stránky.

V priebehu septembra plánujeme spustiť do prevádzky našu novú web stránku. Z tohoto dôvodu pôvodná stránka už nebude plne aktualizovaná pre nový školský rok.

Ak na nej nenájdete informáciu, ktorú potrebujete, napíšte nám na info@narniabb.sk, radi vám odpovieme. Ďakujeme vám za pochopenie.

ZŠ Narnia

Júnové výhry :)

Tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku s názvom English Star.

Dve z našich žiačok, Ažbetka Patterson (7. ročník) a Viki Durová (9. ročník) sa stali celoslovenskými víťazkami vo svojich kategóriách.

Srdečne im blahoželáme!

 

 

Aj u nás bol…

Pýtate sa kto? Alebo čo?

No predsa DEŇ DETÍ. Veď bolo čo oslavovať. Našim malým – veľkým kamarátom sme pripravili začiatok tohto čarovného dňa v jedálni piesňou Heal The World, potom nasledovala modlitba a maličké prekvapenie v podobe sladkého srdiečka, ako znak našej lásky k deťom.

Ďalej sme sa už s chuťou vrhli na jednotlivé disciplíny. Otestovali sme vytrvalosť a silu v športových súťažiach, trpezlivosť a šikovné ruky pri tvorivých dielňach a samozrejme sme nezabudli na význam kníh, ktoré si tiež našli miesto na jednom stanovišti. Veľmi sa nám páčilo zostrojovanie padákov pre vajíčka, či cvičenie rovnováhy na slackline.

Po mnohých aktivitách sme sa už nevedeli dočkať Exchange room – miestnosti, v ktorej sa dalo nakupovať za vyzbierané body. A tak príjemne unavení a plní zážitkov sme opúšťali našu Narniu.

Deti, ďakujeme.
Ľúbime vás!

Narnia BB po prvýkrát v Testovaní 9

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

  matematika   slovenský jazyk
Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v SR 52,68 %      62,58%

 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 76,54 % 72,32 %
Percentil našej školy   98,34                      90,90
(percentil ukazuje koľko % škôl skončilo v hodnotení za našou školou)

Našim prvým absolventom srdečne blahoželáme a ďakujeme :)

 

Májové výhry :)

Blahoželáme našim žiakom k výborným výsledkom:

v obvodnom kole Biologickej olympiády

1. miesto – Oliver Poloha (6. ročník, Further Up)

2. miesto – Danielka Vajdová (7. ročník, Cair Paravel)

v krajskom kole súťaže Sládkovičova Lipa

1. miesto – Natanael Poloha (8. ročník, Dawn Treader)

3. miesto – Katka Bálintová (6. ročník, Further Up)

Čestnosť

Koncom marca sme ako škola úspešne ukončili ďalšiu hodnotu mesiaca, ktorou bola Čestnosť.

Na 1. stupni sme prežili krásne a veselé dopoludnie s našimi priateľmi – rodinkou Pisarovičovcov z Brusna. Na úvod, po krátkom privítaní a usadení sa, nám žiaci OC zahrali krátke, ale poučné divadielko, ktoré si sami vymysleli. Inšpirovali sa každodennými situáciami, ktoré v škole zažívajú, riešia a formujú si tak charakter. Všetci spoločne sme sa zhodli, že robiť správne veci, správne rozhodnutia, teda rozhodnutia, ktoré nás posúvajú bližšie k Bohu, nie je vôbec jednoduché. Potom nás Janka a Peter Pisarovičovci spolu s ich štyrmi deťmi, previedli bohatým programom, plným súťaží, pesničiek, scénok, modlitieb. Hralo sa na gitare, spievalo, praskali balóny….a to všetko preto, aby sme spoločne chválili Pána Boha. Zvyšok tohto pekného dňa sme strávili pri hraní spoločenských a detských hier, pri ktorých sme sa snažili nepodvádzať, hrať fair-play. A teda … celkom sa nám to darilo :)

Ani na 2.stupni nebolo smutno, práve naopak. Po úvodných chválach nás čakalo prekvapenie – veľmi milé a vtipné video o nás samých :) Celý mesiac sme “bojovali s čestnosťou” prostredníctvom rôznych “pokušení.” Z vyučovacích hodín, počas písomky, na chvíľu “mizli učitelia” a bolo na nás, či odpíšeme, podvedieme…alebo nie. Rovnako sme si skúsili “test na doma” na hodnotenie. Učitelia nám ho bez výhrad a s dôverou oznámkovali a zapísali. To, čo sa dialo doma, vieme len my, žiaci. Bola to skúška nášho charakteru, v ktorej sme, veríme, všetci obstáli….

Ďakujeme :)

Blahoželáme!!!

V priebehu februára sa viacerým žiakom našej školy podarilo uspieť nielen v školských, ale aj ďalších kolách olympiád a súťaží. Ďakujeme im za reprezentáciu školu a srdečne im blahoželáme.

Alžbetka Patterson (7.A) – 3. miesto v krajskom kole Anglickej olympiády
Katka Bálintová (6.A) – 3. miesto v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko
Andy Šajgal (9.A) –  1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády
Mirko Rosputinský (7.A) – 3. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády
Mirko Rosputinský (7.A) – 2. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
Natanael Poloha (8.A) – postup z okresného do krajského kola v súťaži Hviezdoslavov Kubín

PF 2015

Vianočný dom

Táto predvianočná slávnosť v našej škole bola vo štvrtok 18. 12. 2014. Asi všetci, ktorí sme tam boli, sa zhodneme, že to bolo krásne. Ak si to chcete pripomenúť, pozrite si túto peknú a výstižnú fotogalériu .

No a na vás ostatných sa tešíme na ďalšom ročníku… :-)

Šachový turnaj

Naši žiaci sa zúčastnili na Školských majstrovstvách okresu a regiónu Banskej Bystrice v zrýchlenom šachu. Tešíme sa spolu s nimi z krásneho umiestnenia a srdečne im blahoželáme.

Katka Bálintová z Further Up
sa umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste.

Tomáško Lovčičan z Yellow Class
sa umiestnil v kategórii žiakov do 11 rokov na krásnom 3. mieste.

Ďakujeme vám obom za úspešnú reprezentáciu našej školy :-)