C. S. Lewis:

“Choď stále vyššie a stále viac dovnútra. Čím ďalej takto zájdeš, tým väčšie veci objavíš. Každá vec je vo vnútri väčšia ako všetko okolo nej.” (Z knihy Posledná bitka – Kroniky Narnie) Viac...

Školský klub detí

Po vyučovaní si môžu žiaci oddýchnuť pri športových aktivitách, prečítať si knihy v školskej knižnici, alebo sa zapojiť do rôznych zaujímavých krúžkov priamo na pôde školy alebo v SZUŠ R.Tatára, ktorá sídli v tej istej budove. Viac...

Vyučovanie v skupinkách

Každej triede sa venujú dvaja učitelia. Hodiny angličtiny prebiehajú vždy delene s hodinami hlavných predmetov, čo vytvára priestor pre individuálny prístup ku každému žiakovi. V skupine je spravidla 10 žiakov. Viac...

„Si aj v našom svete, pane?“

opýtal sa Edmund. „Som,“ povedal Aslan. „Ale vo vašom svete mám iné meno. Musíte ma rozoznať pod tým druhým menom. Práve to je dôvod, prečo ste sa dostali do Narnie. Vďaka tomu, že ste ma v Narnii spoznali, ma môžete lepšie poznať vo vašom skutočnom svete.“ (Z knihy Dobrodružstvá lode Ranný pútnik, Kroniky Narnie – C.S.Lewis) Viac...

Škola plná angličtiny

Angličtina zaznieva v našej škole nie len dopoludnia na hodinách anglického jazyka ale aj popoludní v školskom klube, kde deti trávia čas s americkými lektormi. Viac...

Kresťanská etická výchova

Kladieme dôraz na vyváženosť výchovy a vzdelávania detí. Vedieme ich k tomu, aby vnímali seba aj iných ako jedinečných a hodnotných ľudí v zmysle evanjelia Ježiša Krista. Viac...

Čestnosť

Koncom marca sme ako škola úspešne ukončili ďalšiu hodnotu mesiaca, ktorou bola Čestnosť.

Na 1. stupni sme prežili krásne a veselé dopoludnie s našimi priateľmi – rodinkou Pisarovičovcov z Brusna. Na úvod, po krátkom privítaní a usadení sa, nám žiaci OC zahrali krátke, ale poučné divadielko, ktoré si sami vymysleli. Inšpirovali sa každodennými situáciami, ktoré v škole zažívajú, riešia a formujú si tak charakter. Všetci spoločne sme sa zhodli, že robiť správne veci, správne rozhodnutia, teda rozhodnutia, ktoré nás posúvajú bližšie k Bohu, nie je vôbec jednoduché. Potom nás Janka a Peter Pisarovičovci spolu s ich štyrmi deťmi, previedli bohatým programom, plným súťaží, pesničiek, scénok, modlitieb. Hralo sa na gitare, spievalo, praskali balóny….a to všetko preto, aby sme spoločne chválili Pána Boha. Zvyšok tohto pekného dňa sme strávili pri hraní spoločenských a detských hier, pri ktorých sme sa snažili nepodvádzať, hrať fair-play. A teda … celkom sa nám to darilo :)

Ani na 2.stupni nebolo smutno, práve naopak. Po úvodných chválach nás čakalo prekvapenie – veľmi milé a vtipné video o nás samých :) Celý mesiac sme “bojovali s čestnosťou” prostredníctvom rôznych “pokušení.” Z vyučovacích hodín, počas písomky, na chvíľu “mizli učitelia” a bolo na nás, či odpíšeme, podvedieme…alebo nie. Rovnako sme si skúsili “test na doma” na hodnotenie. Učitelia nám ho bez výhrad a s dôverou oznámkovali a zapísali. To, čo sa dialo doma, vieme len my, žiaci. Bola to skúška nášho charakteru, v ktorej sme, veríme, všetci obstáli….

Ďakujeme :)

Blahoželáme!!!

V priebehu februára sa viacerým žiakom našej školy podarilo uspieť nielen v školských, ale aj ďalších kolách olympiád a súťaží. Ďakujeme im za reprezentáciu školu a srdečne im blahoželáme.

Alžbetka Patterson (7.A) – 3. miesto v krajskom kole Anglickej olympiády
Katka Bálintová (6.A) – 3. miesto v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko
Andy Šajgal (9.A) –  1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády
Mirko Rosputinský (7.A) – 3. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády
Mirko Rosputinský (7.A) – 2. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
Natanael Poloha (8.A) – postup z okresného do krajského kola v súťaži Hviezdoslavov Kubín

PF 2015

Vianočný dom

Táto predvianočná slávnosť v našej škole bola vo štvrtok 18. 12. 2014. Asi všetci, ktorí sme tam boli, sa zhodneme, že to bolo krásne. Ak si to chcete pripomenúť, pozrite si túto peknú a výstižnú fotogalériu .

No a na vás ostatných sa tešíme na ďalšom ročníku… :-)

Šachový turnaj

Naši žiaci sa zúčastnili na Školských majstrovstvách okresu a regiónu Banskej Bystrice v zrýchlenom šachu. Tešíme sa spolu s nimi z krásneho umiestnenia a srdečne im blahoželáme.

Katka Bálintová z Further Up
sa umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste.

Tomáško Lovčičan z Yellow Class
sa umiestnil v kategórii žiakov do 11 rokov na krásnom 3. mieste.

Ďakujeme vám obom za úspešnú reprezentáciu našej školy :-)

Horehronské hry

Blahoželáme Matejovi Krestiankovi (8.A) k 1. miestu a Anežke Krestiankovej (6.A) k 2. miestu v športovej súťaži Horehronské hry, v disciplíne Rýchla chôdza :)

 

Cyklistické a turistické výcviky na 2. stupni

Začiatok nového školského roka sme my, druhostupniari, poňali športovo. Posledné septembrové dni, 24. – 26., sme sa vybrali niektorí na bicykle, iní “túrovať.” Piataci, ôsmaci a deviataci nasadli po prvom vyučovacom bloku na svojich “tátošov” a zdolávali hory-doly. Doslova a dopísmena. Naše krásne hornaté okolie smerom na Malachov a Šalkovú nám dalo riadne zabrať. Niektorí z nás už po prvom dni zvažovali rezignáciu, ale ten pocit…veď to poznáte…to nedovolil :) Rodinná cyklistická cestička smerom na Zvolen bola už “malina.” Dokonca aj zdolanie trasy BB – Zvolen a späť najstarší zvládli v rekordnom čase za necelé 3 hodiny a to s kofolou na Sliači. Mladší cyklisti mali zasa bohatý program v Hronseku. Rovnako, s kofolou v ruke :)

Aby sme nezabudli na siedmakov (CP)…tí sa, čítate dobre, vybrali po vlastných na Skalku. Áno, Skalku pri Kremnici. Šli tam spať, wellnesovať, súťažiť a kadečo iné… A vraj ich to neunavilo natoľko, aby večer na chate zaľahli a spali. Nuž, pani učiteľky, Majka a Janka, klobúk dole. Ráno ich čakala cesta späť.

V piatok sme sa všetci krásne stretli na spoločnom obede v jedálni…všetci riadne unavení, ale šťastní…

Dovidenia na jar pri druhom kole výcvikov.

Okresné kolo v olympiáde z biológie

Srdečne blahoželáme Lucii Štollmannovej (7.ročník) k 2. miestu a Danielke Vajdovej (6. ročník) k 3. miestu v okresnom kole olympiády z biológie. Výborne, dievčatá!

Celoslovenskí víťazi :)

A je to tu!

Muzikál v anglickom jazyku “Little Mio” to vyhral. Naša zmiešaná skupinka žiakov z rôznych ročníkov spolu s pani učiteľkou Jankou Patterson vyhrali 1. miesto aj vo finálovom, v celoslovenskom kole súťaže “Jazykový kvet”. Srdečne im blahoželáme :)

A komu presne? Tu ich máme:

 • Johanka Ličková, OC
 • Ada Ciortan, BC
 • Natálka Halušková, FU
 • Natálka Oravcová, FU
 • Anička Holkavá, FU
 • Oliver Poloha, FU
 • Daniel Muller, FU
 • Sara Ciortan, FU
 • Vera Perecárová, CP
 • Aďka Vajová, CP
 • Alžbetka Patterson, CP

 

Videos-1-iconVideo – Little Mio

Majstrovstvá SR v ŠACHU

Blahoželáme Tomáškovi Lovčičanovi (Yellow Class, 2. ročník) k 2. miestu v majstrovstvách SR v šachu. Tomáško, sme na Teba hrdí!